Ekumeniczna Wideopostylla to planowany prezent wszystkich Kościołów Chrześcijańskich dla wszystkich chrześcijan tradycji ewangelickiej na 500-lecie Reformacji. Będzie to zarejestrowany zbiór 60 kazań, będących komentarzami do poszczególnych tekstów biblijnych przeznaczonych jako podstawa homiletyczna na kolejne niedziele oraz święta w roku liturgicznym Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Będą one systematycznie rejestrowane i zamieszczane na stronie WWW Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego „Lublin – miasto zgody religijnej 2017”.

1. Kazanie na 1 niedzielę adwentową Ap 5, 1-5/ Ks. Grzegorz Brudny

2. Kazanie na 2 niedzielę adwentową Iz 63, 5-9/ Ks. Andrzej Konachowicz

3. Kazanie na 3 niedzielę adwentową Rz 15, 4-13/ Ks. Sławomir Pawłowski

4. Kazanie na 4 niedzielę adwentową 2 Kor 1, 18-22/ Ks. dr Marcin Undas

5. Wigilia Narodzenia Pańskiego J 7, 28-29/ Opłatek Instytutu Ekumenicznego KUL

6. Kazanie na 1 święto Narodzenia Pańskiego 1 J 3, 1-6/ Ks. Andrzej Łoś 

7. Kazanie na wtóre święto Narodzenia Pańskiego Iz 7, 10-14/ Abp Abel 

8. Kazanie na święto Szczepana Pierwszego Męczennika Ap 7,9-12 (13-17)/ Abp Grzegorz Ryś

9. Kazanie na Dzień Niewinnych Dzieci Ap  7,9-12 (13-17)/ Ks. Łukasz Zieliński

10. Kazanie na 1 niedziele po Narodzeniu Pańskim 1 J 2, 21-25/ o Grzegorz Kluz OP

11. Kazanie na Stary Rok – Sylwester 2 Mż 13, 20-22/ Bp Mieczysław Cisło

12. Kazanie na uroczystość Imienia Jezus Łk 2, 21/ Ks. Michał Makula

13. Kazanie na święto Objawienia Pańskiego –Święto Epifanii Kol 1,24-27/ Ks. prot. Mirosław Wiszniewski

14. Kazanie na święto Chrztu Pańskiego (Epifanii) 1 Kor 1, 26-31/ Randy Hacker

15. Kazanie na 2 Niedzielę po Epifanii Kol 2, 1-10/ Ks. Józef Maciąg

16. Kazanie na 3 Niedzielę po Epifanii 2 Krl 5,(1-8) 9-15 (16-18) 19a/ Ks. Jarosław Szczur 

17. Kazanie na 4 Niedzielę po Epifanii Ef 1, 15-20a/ Ks. Robert Muszyński

18. Kazanie na 3 Niedzielę przed Postem/Septuagesimae/ Jr 9, 22-23/ Dk. Renata Makula

19. Kazanie na 5 niedzielę po Epifanii Mt 13, 24-30/ Past. Leszek Wakuła

20. Kazanie na 2 Niedziela przed Postem /Sexagesimae/ 2 Kor (11, 18.23b-30) 12, 1-10/ o. Tomasz Dostatni OP

21. Kazanie na Niedzielę Przedpostną/Estomihi/ Am 5, 21-24/ Dk. Halina Radacz

22. Kazanie na Środę Popielcową 2 Kor 7, 8-10 (11-13a)/ Ks. Sławomir Pawłowski

23. Kazanie na Tygodniowe nabożeństwo pasyjne po Środzie Popielcowej Iz 59, 12-20/Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny

24. Kazanie na 1 niedziela Postu /Invocavit/ 2 Kor 6, 1-10/Pastor Marek Wółkiewicz

25. Kazanie na tygodniowe nabożeństwo pasyjne po niedzieli /Ivocativ/ Iz 52, 13 do 53, 12/Prof. Sławomir Jacek Żurek i Elżbieta Żurek

26. Kazanie na 2 niedziela postu /Reminiscere/ Iz  5, 1-7/ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

27. Kazanie na tygodniowe nabożeństwo pasyjne po Niedzieli /Reminiscere/ Iz 52, 13 do 53, 12 /Ks. Wiesław Skiepko

28. Kazanie na 3 Niedzielę Postu /Oculti/ 1 P 1, (13-17)18-21/ Ks. Andrzej Gontarek

29. Kazanie na tygodniowe nabożeństwo pasyjne po Niedzieli /Oculi/ J 18, 28-32/Ks. Andrzej Konachowicz

30. Kazanie na 4 Niedziela Postu /Laetare/ Flp 1,15-21/ Red. Zbigniew Nosowski

31. Kazanie na tygodniowe nabożeństwo pasyjne po Niedzieli Laetare/ Iz 50, 4-8a/ Małgorzata Platajs

32. Kazanie na piątą Niedzielę Postu (pasyjna) Judica/ Lb 1, 4-9/ O. Adam Strojny

33. Kazanie na tygodniowe nabożeństwo pasyjne po Niedzieli /Judica/ ks. Przemysław Koroza

34. Kazanie na 6 Niedzielę Postu (Pasyjna) Palmową/Iz 50, 7/ Arkadiusz Raszka

35. Kazanie na Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek oraz Wielką Środę/ Iz 43, 24b-25/Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

36. Kazanie na Wielki Czwartek, Dzień Ustanowienia Wieczerzy Pańskiej/1 Kor 10, 16-17/Ks. abp Wojciech Polak, Prymas Polski

37. Kazanie na Wielki Piątek, Dzień Ukrzyżowania Pana Jezusa/Hbr 9, 26b-28/ Ks. bp Jerzy Samiec

38. Kazanie na Wielką Sobotę/ Hbr 9, 11-12, 24/ Pastor Mariusz Majkowski

39. Kazanie na Jutrznie Wielkanocną, Rezurekcja/1 Tes 4, 13-14/ Ks. dr hab. Przemysław Kantyka, prof. KUL

40. Kazanie na Niedzielę Wielkanocną/1 Sm 2,1.2.6-8a/ Jacek i Anna Saj

41. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny i Tydzień Wielkanocny/1 Kor 15, 50-58/Ks. bp M. Karol Babi

42. Kazanie na 1 niedzielę po Wielkanocy/Quasimodogeniti/Kol 2, 12-15/Abp Stanisław Budzik

43. Kazanie na 2 niedziele po Wielkanocy /Misericordias Domini/ 1 P 5, 1-4/ Ks. Dariusz Lik

44. Kazanie na 3 niedzielę po Wielkanocy/ Jubilate/2 Kor 4, 16-18/ks. Andrzej Gontarek

45, Kazanie na 4 niedziele po Wielkanocy/ Cantate/ Dz 16, 23-34/Bp Ryszard Bogusz

46. Kazanie na 5 niedziele po Wielkanocy/ Rogate/ Kol 4, 2-4(5-6)/Ks. Sławomir Pawłowski, pallotyn, rzymskokatolicka parafia Wieczerzy Pańskiej w Lublinie

47. Kazanie na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego/ Obj 1, 4-8/ ks. dr Dariusz Chwastek

48. Kazanie na 6 niedziela po Wielkanocy/ Exaudi/ Jr 31, 31-34/ Prof. Kalina Wojciechowska

49. Kazanie na Święto Zesłania Ducha Świętego/1 Kor 2, 12-16/ ks. bp Józef Wróbel

50. Kazanie na 2 Święto Zesłania Ducha Świętego/ Ef 4, 11-15 (16)/ Ks. dr Grzegorz Giemza

51. Kazanie na Święto Trójcy Świętej /Trinitatis/ Ef 1, 3-14/ Ks. bp Edward Puślecki

52. Kazanie na 1 niedziele po Trójcy Świętej/ Jr 23, 16-29/Pastor Tomasz Mańko

53. Kazanie na 2 niedziele po Trójcy Świętej/ 1 Kor 14, 1-3, 20-25/ Ks. Henryk Skrzypkowski

54. Kazanie na 3 niedziele po Trójcy Świętej/2 Kor 4, 14-16 Ks. Krzysztof Fudala

55. Kazanie na 4 niedziele po Trójcy Świętej/1 P3, 8-15a(15b-17)/Ks. Marcin Gościk

56. Kazanie na 5 niedziele po Trójcy Świętej/Rdz 12, 1-4a/Ks. Alfred Wierzbicki

57. Kazanie na 6 niedziele po Trójcy Świętej/Iz 43, 1-7/Ks. Roman Pracki

58. Kazanie na 7 niedziele po Trójcy Świętej/Flp 2, 1-4/Ks. Marcin Chyl

59. Kazanie na 8 niedziele po Trójcy Świętej/1 Kor 6, 9-14, 18-20/Ks. Rafał Pastwa

60. Kazanie na 9 niedziele po Trójcy Świętej/Jr 1, 4-10/Ks. Adam Malina

61. Kazanie na 10 niedziele po Trójcy Świętej/Iz 62, 6-12/Abp Stanisław Gądecki

62. Kazanie na 11 niedziele po Trójcy Świętej/Ga 2, 16-21/Ks. Paweł Rytel-Adrianik

63. Kazanie na 12 niedziele po Trójcy Świętej/Dz 3, 1-10/ Ks. Waldemar Szajthauer

64. Kazanie na 13 niedziele po Trójcy Świętej/Rdz 4, 1-16a/Ks. Prof. dr hab. Józef Budniak

65. Kazanie na 14 Niedziele po Trójcy Świętej/ 1 Tes 1, 2-10/ Ks. Korneliusz Winkiel

66. Kazanie na  15 Niedziele po Trójcy Świętej/ Ga 5,25-26 / Dk. Aleksandra Błahut Kowalczyk

67. Kazanie na 16 Niedziele po Trójcy Świętej/Dz 12, 1-11/Ks. Janusz Sikora

68. Kazanie na 17 Niedziele po Trójcy Świętej/Iz 49, 1-6/Ks. Tadeusz Pajurek

69. Kazanie na 18 Niedziele po Trójcy Świętej/Jk 2, 1-13/ ks. Zbigniew Kowalczyk

70. Kazanie na 19 Niedziele po Trójcy Świętej/Jk 5, 13-16/Maksymilian Kuźmicz

71. Kazanie na 20 Niedziele po Trójcy Świętej/1 Kor 7, 29-31/ Ks. Robert Augustyn

72. Kazanie na 21 Niedziele po Trójcy Świętej/Jr 29,1, 4-7, 10-14/Ks. Bp Paweł Hause

73. Kazanie na 22 Niedziele po Trójcy Świętej/Rz 7, 14-25a/Ks. Marcin Makula

74. Kazanie na Pamiątkę Reformacji/ Ga 5, 1-6/ Jolanta Szafrańska  

75.  Kazanie na Pamiątkę Reformacji/ Ga 5, 1-6/ Ks. Biskup Marek Izdebski

76. Kazanie na Pamiątkę Świętych Pańskich/Mt 5, 1-10 (11-12)/Ks. Cezary Kostro

77. Kazanie na Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego – Niedziela Wieczności – O Dniu Ostatecznym/Iz 65, 17-19(20-22) 23-25/Ks. Marek Londzin

78. Kazanie na Pamiątkę Umarłych/Flp 1, 21-26/Ks. Piotr Gaś

79. Kazanie na 23 Niedziele po Trójcy Świętej/Rz 13, 1-7/Ks. Sławomir Sikora

80. Kazanie na 3. Niedziele przed końcem Roku Kościelnego/Hi 14, 1-6/Mgr teol. Elżbieta Byrtek

81. Kazanie na Przedostatnią Niedziele Roku Kościelnego/Obj 2, 8-11/Ks. Radca Janusz Staszczak

82. Kazanie na Dziękczynne Święto Żniw, niedziela po św. Michale /1 Tm 4, 4-5/Ks. Michał Jabłoński

83. Kazanie na Nabożeństwo o jedność Kościoła/J 17, 1a. 1b-23/Ks. Michał Doroszkiewicz

84. Kazanie na Święto misji, ewangelizacji i diakonii/1 J 4, 7-12/S. Ewa Cieślar

85. Kazanie na Pamiątkę Wyznania Augsburskiego/Mt 10, 26-33/Ks. Krzysztof Cienciała

86. Kazanie na Dzień Archanioła Michała i wszystkich aniołów/Dz 5, 17-21(22-27a) 27b-29/Ks. Leszek Czyż

87. Kazanie na Święto Przemienienia Pańskiego/Mk 9, 2-10/Ks. Dr Piotr Szarek

88. Kazanie na Dzień Zwiastowania Marii Pannie/Łk 1, 26-38/Ga 4, 4-7/Dk. Karina Chwastek-Kamieniorz

89.Kazanie na Nabożeństwo błagalne o Ducha Świętego i o odnowę Kościoła /Łk 11, 9-13/ks. Marek Michalik

90. Kazanie na Nabożeństwo okolicznościowe – domowe/J 9, 1-9/Ks. dr hab. Marek Jerzy Uglorz