KS. GRZEGORZ BRUDNY

duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego; proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lublinie; duszpasterz poradnictwa psychologiczno-pastoralnego; członek zarządu Towarzystwa Poradnictwa i Psychologii Pastoralnej w Polsce; doktorant w Instytucie Ekumenicznym na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; członek lubelskiego oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej; psychologiczno-pastoralny superwizor procesu kształcenia; autor artykułów z zakresu psychologii pastoralnej i duszpasterstwa opublikowanych m.in. w „Zwiastunie Ewangelickim” i „Przeglądzie Ewangelickim”

.


KS. ANDRZEJ GONTAREK

duchowny Kościoła Polskokatolickiego, wikariusz biskupi, stypendysta Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria); wykładowca w Katedrze Teologii Praktycznej Sekcji Starokatolickiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej); proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie, a jednocześnie Matki Bożej Anielskiej w Kosarzewie. Przewodniczący Oddziału Lubelskiego Polskiej Rady Ekumenicznej

.


PIOTR KALWIŃSKI

doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca; asystent naukowy w Międzynarodowym Ośrodku Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL; w latach 2010–2014 stypendysta Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach komponentu dydaktycznego literaturoznawczych studiów doktoranckich – specjalność filologia polska, realizowanego w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL; specjalista ds. narzędzi dydaktycznych w zespole badawczym IBE (region III) „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej” (2012–2015); sekretarz III Kongresu Dydaktyki Polonistycznej; autor publikacji naukowych z zakresu dydaktyki polonistycznej i czytelnictwa uczniów

.


KS. ANDRZEJ KONACHOWICZ

dr, duchowny Kościoła Prawosławnego, wikariusz w Parafii Katedralnej Przemienia Pańskiego w Lublinie, katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych im A. i J. Vetterów w Lublinie; duszpasterz akademicki, opiekun duchowy Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lublinie, kapelan Prawosławnego Duszpasterstwa przy SOS Wiosce Dziecięcej w Kraśniku, dyrektor Lubelskiego Instytutu Kultury Prawosławnej.


Maksymilian Michał Kuźmicz

animator Ruchu Światło-Życie, odpowiedzialny za diecezjalną Diakonię Życia; student teologii KUL, absolwent studiów I stopnia w Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych KUL, stypendysta programu Erasmus+ na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia); laureat i finalista olimpiady historycznej, geograficznej, ekonomicznej, filozoficznej, literatury i języka polskiego, międzynarodowego konkursu matematycznego „Pangea” i zdobywca I nagrody konkursu NBP na pracę pisemną; radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VIII kadencji; przez dwie kadencje prezes Koła Naukowego Studentów MISHuS KUL.


KS. SŁAWOMIR PAWŁOWSKI

dr hab.; duchowny rzymsko-katolicki, pallotyn; adiunkt w Instytucie Ekumenicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, sekretarz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, przewodniczący Archidiecezjalnej Rady Ekumenicznej w Lublinie, redaktor naczelny polskiej edycji Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego „Communio”, opiekun duchowy projektu ewangelizacyjnego „Armia Dzieci” Instytutu Ewangelizacji Świata – Misja ICPE.


Jolanta Szafrańska

historyk sztuki; przewodnicząca Rady Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Trójcy Świętej w Lublinie; delegatka Synodu Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego RP.


SŁAWOMIR JACEK ŻUREK

prof. dr hab.; kierownik Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego i Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz dyrektor Międzynarodowego Ośrodka Badań Historii i Dziedzictwa Kulturowego Żydów Europy Środkowej i Wschodniej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; autor wielu artykułów naukowych i książek; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Rady Episkopatu Polski, a także Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; redaktor naczelny Kalendarza Ekumenicznego (2000-2001); stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Notre Dame w stanie Indiana (USA) (2002-2003).