Maj 7, 2019

promocję „Ekumenicznej Postylli” (red. ks. G. Brudny, ks. A. Konachowicz, S. Pawłowski SAC)

Diecezja Cieszyńska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
Diecezja Bielsko-Żywiecka Kościoła Rzymskokatolickiego
Książnica Cieszyńska
Towarzystwo Naukowe KUL
Serdecznie zaprasza na promocję „Ekumenicznej Postylli” (red. ks. G. Brudny, ks. A. Konachowicz, S. Pawłowski SAC), która odbędzie się 9 maja 2019 r. o godz. 17.00 Książnicy Cieszyńskiej, ul. Mennicza 46 w Cieszynie.
W programie wydarzenia przewidziano:
-Wystąpienie Krzysztofa Szelonga, dyrektora Książnicy Cieszyńskiej
-Wykład bp. dr. Adriana Korczago „Edukacja do wiary, nadziei i miłości poprzez postyllę”
-Ekumeniczną debatę „Dziedzictwo Słowa Bożego obrazem tradycji wyznaniowych”, w której wezmą udział ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Kościół Rzymskokatolicki), ks. dr Mikołaj Dziewiatkowski (Kościół Prawosławny), ks. Grzegorz Brudny (Kościół Ewangelicko-Augsburski), a którą poprowadzi diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk.
Podczas promocji wystąpi Chór filialny z Bażanowic Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. diakon Joanny Sikory.
Ekumeniczna Postylla ma charakter na wskroś nowatorski nie tylko w kwestii technicznej – wykorzystano tu nowoczesne środki umożliwiające czytanie i zarazem sięganie poprzez kod QR do nagrań wideo. W polskiej postyllografii bowiem to pierwsza realizacja o wymiarze tak głęboko ekumenicznym, wyrażającym się w doborze kaznodziejów wywodzących się z różnych Kościołów, a podkreślonym zawartymi w publikacji słowami wspólnego błogosławieństwa biskupów trzech tradycji konfesyjnych. (Bp prof. dr hab. Marcin Hintz)
Postylla ma to do siebie, że na każdą niedzielę i święto roku kościelnego można znaleźć w niej kazanie do konkretnego czytania pochodzącego z Biblii. Tak też jest w Ekumenicznej Postylli, w której ponad osiemdziesięciu autorów dzieli się swoim rozważaniem danego Słowa, co sprawia, że jest ono zwiastowane w różnorodny sposób. Poszczególne kazania, dzięki zamieszczonym przy nich kodom QR, da się odsłuchać, a kaznodzieję można zobaczyć na ekranie telefonu, tabletu bądź komputera. […] Sięgając do tej interaktywnej postylli otwieramy się na głos Boga. Niech czytanie, słuchanie i oglądanie przyniosą owoc obfity! (bp Paweł Hause)
Potrzebujemy nowego języka, świeżego stylu, a wreszcie odważnej i nowatorskiej formy. Z tym większą więc radością przyjąłem inicjatywę przygotowania ekumenicznej wideopostylli, która po wykonaniu misyjnej pracy w przestrzeni internetowej została opublikowana także w formie książki jako Ekumeniczna Postylla. […] Twórcy zaprosili do współpracy całą rzeszę duchownych i świeckich z różnych Kościołów: Rzymskokatolickiego, wszystkich Kościołów wchodzących w skład Polskiej Rady Ekumenicznej, a także z Kościoła Zielonoświątkowego i Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Postylla stała się więc powiewem nowoczesności w Kościele, ale również ekumenicznym słowem, które zamiast dzielić – łączy. (bp Jerzy Samiec)